ໃບຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາ

ເຫດການໃຫຍ່

2012 Metcera ລົງທະບຽນເປັນວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີສູງນະວັດຕະກໍາ.

2014 ໄດ້ມາໃບຢັ້ງຢືນສິດທິບັດສໍາລັບຮູບແບບຜົນປະໂຫຍດ

2015 ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ISO 14001 ໂດຍ TUV.

2016 ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສິດທິບັດສໍາລັບການປະດິດ

2018 ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ISO9001

ewqew

ໃບຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາ

ghr
ຮຕ
ewqe